Translate

събота, 24 август 2013 г.

Хора замислете се!!!

Въпреки че природните ресурси ни изглеждат неограничени, те рано илим късно ще свършат, ако човечеството не ограничи тяхното използване. Ето, че на 20 август тази година човекът „превиши“ своя лимит за тази година. Оттук нататък живеем „на кредит“ към природата.

„Денят на превишаването на земята” е моментът, когато хората са използвали толкова от природните ресурси – земя, дървета и риба – колкото екосистемата на планетата може да регенерира.

За останалата част от годината използването на тези ресурси ще е като “овърдрафт”, което означава, че сме на път да изтощим земята и океаните.

Според данни на „Глобалната мрежа за отпечатъка“ – независим мозъчен тръст със седалище в САЩ, Швейцария и Белгия – първият път, когато консумацията на човека е изпреварила способността на планетата да произвежда – е 29 декември 1970. От тогава датата „пълзи“ все по-напред всяка година.

За мното от западните страни важи твърдението, че човекът консумира няколко пъти повече, отколкото Земята може да регенерира – три до шест пъти повече. Най-тежко е положението в Катар, където един човек консумира ресурсите на шест и половина пъти от онова, което земята може да произведе.

Общият екологичен отпечатък на Китай е по-малък на глава от населението, отколкото в Европа или Северна Америка, но остава най-сериозен в света в абсолютен размер заради своето огромно население./greentech.bg/